พบทัวร์ 1 โปรแกรม แอฟริกาใต้

 
 

ค้นหาจุดหมายของท่าน

ค้นหาทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรม ราคา วันเดินทาง สายการบิน จำนวนวัน ส่วนลด อื่นๆ
ทัวร์แอฟริกา เที่ยว 4 ประเทศ 10วัน 7คืน บิน(KQ) : รหัสทัวร์ ZA_KQ00005
172,900 06 ส.ค. - 15 ส.ค. 63
Kenya Airways
สายการบิน เที่ยวบิน(ขาไป) เที่ยวบิน(ขากลับ) สถานที่ขึ้น/ลง
Kenya Airways KQ861 (01.00 น.-06.15 น.)

KQ782 (07.35 น.-09.50 น.)
KQ886 (23.59 น.-13.50 น. ) สุวรรณภูมิ
10วัน 7คืน
2,000
อื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 22 มื้อ
จองด่วน