แพ็กเกจล่องเรือชมเมืองอาเบอร์ดีน พร้อมเข้าชมบ้านลอยน้ำ


 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคาผู้สูงอายุ(65 ปีขึ้นไป)/ท่าน
(บาท)
ราคาผู้ใหญ่/ท่าน
(บาท)
ราคาเด็ก(3-11)/ท่าน
(บาท)
บัตรเข้าร่วมทัวร์แบบธรรมดา 890 1,000 890
บัตรเข้าร่วมทัวร์พร้อมอาหารกลางวัน 1,000 1,200 900
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน