แพ็กเกจชมเกาะนามิ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม และคังชอนเรลไบค์ จากโซล


 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคาผู้ใหญ่/ท่าน
(บาท)
ราคาเด็ก/ท่าน
(บาท)
ราคาเเด็ก(3-12)/ท่าน
(บาท)
เกาะนามิ+หมู่บ้านฝรั่งเศษ+สวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม 2,000 2,000 1,850
เกาะนามิ+สวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม+คังชอนเรลไบค์ 2,200 2,200 1,700
เกาะนามิ+หมู่บ้านฝรั่งเศษ 1,200 1,200 1,100
เกาะนามิ+สวนการ์เดน ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม 1,700 1,700 1,500
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน