แพ็กเกจอุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น ฉือเฟิน และน้ำตกทองคำแบบเต็มวัน จากไทเป


 อัตราค่าบริการ
รายการ ราคาผู้ใหญ่/ท่าน
(บาท)
ราคาผู้เด็ก/ท่าน
(บาท)
เด็กทารก(0-3)/ท่าน
(บาท)
รถชัตเทิลบัสจิ่วเฟิ่นต่อคน 1,200 1,200 300
รถชัตเทิลบัสจิ่วเฟิ่น (รวมบัตรเข้าชมอุทยานเย่หลิว) 1,400 1,400 300
รถชัตเทิลบัสจิ่วเฟิ่น (รวมบัตรเข้าชมอุทยานเย่หลิว + ข้าวปีกไก่และโรตีไอติมถั่วตัดสไตล์ไต้หวัน) 1,500 1,500 300
ติดต่อตลาดทัวร์
 02-184-6990
(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
ติดต่อตลาดทัวร์ แมกกาซีน